top of page

Poradnie POZ / Położne Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Badania analityczne

Świadczenia położnicze

Nie wszystkie kobiety rodzące dzieci wiedzą, że po porodzie przysługuje im (w ramach refundacji NFZ) do sześciu wizyt położnej rodzinnej w domu. 

Mechanizm działania wizyt położnej środowiskowej nie jest automatyczny. Celem uzyskania wyżej omówionej opieki, nowonarodzone dziecko należy zapisać do przychodni, z której usług chcemy korzystać. Kolejnym krokiem jest wypełnienie odpowiedniego formularza.

Wizyty nie odbywają się według ścisłych procedur. Głównym założeniem jest zindywidualizowane podejście, mające ułatwić matce opiekę nad dzieckiem i naukę podstawowych czynności.

Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

  • wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;

  • wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy,                                         w przypadkach uzasadnionych medycznie;

USG

  • wizytę patronażową dla noworodków do 6 tygodnia życia - po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad pielęgniarce POZ;

  • wizytę profilaktyczną.

Opieka nad kobietą w ciąży

Położna prowadzi również edukację kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowuje kobiety do porodu, także do porodu rodzinnego. Począwszy od 21 tygodnia ciąży, do terminu rozwiązania, położna prowadzi edukację przedporodową z częstotliwością nie większą niż:

  • 1 raz w tygodniu w okresie od 21. do 31. tygodnia ciąży,

  • 2 razy w tygodniu w okresie od 32. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania

Zespół Położniczy Przychodni Witomino: 

  • Małgorzata Mieszkowska-Smuga -  położna środowiskowo-rodzinna

  • Małgorzata Bednarz - położna środowiskowo-rodzinna

Umówienie się z położną możliwe jest osobiście w Poradni K (Poradnia dla Kobiet) oraz telefonicznie w rejestracji poradni K.

bottom of page