top of page

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej oceny jakości świadczonych usług medycznych na rzecz Pacjentów przez zespół

Przychodni Lekarskiej "Witomino" Spółka z o.o.

Płeć:
Wiek:
1. Czy jednostka zapewnia opiekę z poszanowaniem Pani/Pana godności osobistej?
2. Czy obecność osób trzecich podczas wizyty ma miejsce po uzyskaniu Pani/Pana jako pacjenta zgody?
3. Czy uzyskuję Pani/Pan zrozumiałą informację o swoim stanie zdrowia?
4. Czy ma Pani/Pan dostęp do własnej dokumentacji medycznej?
5. Czy może Pani/Pan współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji medycznych?

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

bottom of page