top of page

Przychodnia Lekarska "Witomino" Sp. z o.o. zatrudni do pracy

Lekarza Medycyny Rodzinnej oraz Lekarza Pediatrę.

Forma zatrudnienia oraz czas pracy do uzgodnienia.

Zapraszam Państwa do kontaktu:

Katarzyna Czarniak, tel: 517 060 074/ 58 506 56 24

kadry@przychodniawitomino.pl

„PRZYCHODNIA LEKARSKA WITOMINO” SP. Z O.O.
UL. KONWALIOWA 2, 81-651 GDYNIA

poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ/PIELĘGNIARZA KOORDYNUJĄCEGO

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwa, tytuł magistra + specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub tytuł licencjata)

 • co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe,

 • aktualne Prawo Wykonywania Zawodu,

 • bardzo dobra znajomość procedur medycznych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • wysoka kultura osobista,

 • samodzielność, dokładność, zaangażowanie.

 MILE WIDZIANE:

 • kursy: specjalistyczne i dodatkowe kwalifikacje w dziedzinie pielęgniarstwa,

 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Obowiązki:

 • kierowanie pracą podległego personelu,

 • przygotowywanie harmonogramów pracy,

 • organizowanie kompleksowych świadczeń pielęgniarskich,

 • nadzór nad warunkami realizacji świadczeń pielęgniarskich, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz regulaminem organizacyjnym przychodni i procedurami wewnętrznymi,

 • nadzór nad realizacją opieki pielęgniarskiej i świadczeń medycznych udzielanych
  w przychodni, zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami podległego personelu,

 •  wdrażanie programów poprawy jakości oraz przygotowanie komórki organizacyjnej do zewnętrznej oceny jakości.

 • ocena podległego personelu i planowanie rozwoju zawodowego, zgodnie z potrzebami organizacyjnymi i obowiązującymi regulacjami w przychodni,

 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania i bezpiecznego świadczenia usług medycznych w zakresie opieki pielęgniarskiej.

OFERUJEMY:

 • stabilne i pewne warunki zatrudnienia w oparciu o uzgodnioną formę zatrudnienia,

 • pracę w przyjaznym zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV oraz list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 31 marca 2024 r. wysyłając na adres mailowy: kadry@przychodniawitomino.pl; kontakt@przychodniawitomino.pl., składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Przychodnia Lekarska Witomino, 81-651 Gdynia, ul. Konwaliowa 2.

„Przychodnia Lekarska Witomino” sp. z o. w Gdyni, ul. Konwaliowa 2 zatrudni  Pielęgniarkę środowiskową.

Wymagania:

Zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151 poz. 896).

 1. wykształcenie kierunkowe oraz posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu,

 2. samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,

 3. znajomość obsługi komputera,

 4. dobra organizacja pracy własnej,

 5. umiejętność współpracy w zespole,

 6. wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny,

 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru.

Oferujemy:

 1. formę zatrudnienia według preferencji pracownika: umowa zlecenie, umowa o pracę,

 2. premia uznaniowa dla zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę,

 3. narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań,

 4. wymiar etatu do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu zapraszamy do kontaktu na adres:

kadry@przychodniawitomino.pl.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Podanie wymaganych danych osobowych jest warunkiem udziału w naborze.

 1. Administrator danych: Przychodnia Lekarska Witomino” Sp. z o.o. 81-651 Gdynia,
  ul. Konwaliowa 2,

 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail : iod@przychodniawitomino.pl

 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w „Przychodni Lekarskiej Witomino” Sp. z o.o. oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

 4. Okres przechowywania danych: do czasu przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracy.

 5. Uprawienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 • prawo do usunięcia danych osobowych

 • prawo do wniesienie skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

bottom of page