Poradnie POZ / Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Badania analityczne

Świadczenia pielęgniarskie

Opieką pielęgniarki środowiskowej objęci są Pacjenci, którzy złożyli deklarację wyboru pielęgniarki. Świadczenia pielęgniarskie to drugi z fundamentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), polegającej przede wszystkim na wypełnianiu czynności zawodowych wobec rodzin, społeczności lokalnej, w środowisku ich zamieszkania. 

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie;

 • wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;

 • wizytę patronażową

 • testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej.

Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w domu świadczeniobiorcy, w tym również w domu pomocy społecznej, odbywają się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opiekiUmówienie się z pielęgniarką, na podstawie zlecenia lekarskiego, możliwe jest w Gabinecie nr 101 i 102 oraz telefonicznie w rejestracji ogólnej.

 

Zespół Pielęgniarski Przychodni Witomino:

 • Ewa Kubina – pielęgniarka koordynująca, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna dla dzieci;

 • Dorota Cichosz – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna dla dzieci;

 • Hanna Kichler - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna dla dorosłych;

 • Ewa Kocik - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna dla dorosłych;

 • Wioletta Kolpacz – pielęgniarka wspomagająca, pielęgniarka zabiegowa.

 • Kamila Kurek – mgr pielęgniarstwa, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna dla dorosłych;

 • Elżbieta Mirowska - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna dla dorosłych;

 • Klaudia Sazon - pielęgniarka na ostatnim roku studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo.

Dane kontaktowe:

Przychodnia Lekarska Witomino Sp. z o.o.

ul. Konwaliowa 2

81-651 Gdynia

www.przychodniawitomino.pl

Tel.: 58 624 18 23

Mapa strony:

Kontakt