top of page

Dla Pacjenta / Rejestracja

Rejestracja na wizyty ambulatoryjne 

Korzystanie z dotykowy telefon

Rejestracji na wizyty ambulatoryjne można dokonać:

  • osobiście - w okienku rejestracji

  • telefonicznie - pod numerem:

Rejestracja ogólna

+48 58 624 18 23

+48 58 770 01 00

Rejestracja dla dzieci

+48 58 624 02 44

Poradnia dla kobiet

+48 58 624 02 99

W przypadku zachorowania, potrzeby pilnej konsultacji, w  naszej przychodni można skorzystać z konsultacji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacji ginekologicznej, przedstawiając kartę EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Ubezpieczony, korzystający ze świadczeń zdrowotnych w ramach systemu, w którym istnieje obowiązek współpłacenia, również ponosi takie koszty.

Rejestracja na wizyty domowe 

Termin wizyty domowej jest ustalany z lekarzem po wcześniejszym stwierdzeniu jej konieczności

Rejestracji na wizyty domowe można dokonać:

  • osobiście - w okienku rejestracji;

  • telefonicznie - pod numerem:

Rejestracja ogólna

+48 58 624 18 23

Rejestracja dla dzieci

+48 58 624 02 44

Home Nurse Badanie pacjenta

Rejestracja na badania laboratoryjne

Próbki pipetowania

W przypadku badań laboratoryjnych, Pacjent powinien zgłosić się do Przychodni w dogodnym dla siebie terminie.

 

W godzinach: 7.30 - 10.30, od poniedziałku do piątku.

Rejestracja do punktu pobrań znajduje się w Gabinecie nr 113

Punkt Pobrań znajduje się w Gabinecie 101.

Rejestracja na badania USG oraz RTG

Badania USG

 

Są wykonywane w pracowni ultrasonograficznej w placówce. W przypadku posiadania skierowania na badanie USG, wystawionego przez lekarza Przychodni Witomino w ramach umowy z NFZ, rejestracji należy dokonać osobiście w rejestracji (wraz ze skierowaniem).

Na badania odpłatne rejestracji można dokonać także:

Badania RTG 

 

Przychodnia współpracuje z podmiotami posiadającymi najnowocześniejsze aparaty RTG. Wykaz placówek jest dostępny osobiście lub telefonicznie w rejestracji.

Umówienie terminu następuje bezpośrednio w rejestracji partnerskiej placówki na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Przychodni Witomino w ramach umowy z NFZ.

  • telefonicznie - pod numerem:

Rejestracja ogólna

+48 58 624 18 23

Rejestracja dla dzieci

+48 58 624 02 44

Rejestracja na badania EKG

Podobnie jak badania laboratoryjne, EKG jest wykonywane niemal każdego dnia oraz nie wymaga dodatkowej rejestracji.

 

Na badanie w ramach NFZ pacjent musi mieć zlecenie od lekarza POZ z naszej Przychodni.

Pacjent powinien zgłosić się w godzinach: 11.00-19.00, od poniedziałku do piątku po wcześniejszym umówieniu.

Badanie EKG odbywa się w Gabinecie Zabiegowym nr 101.

4.jpg

Rejestracja do poradni specjalistycznych lub na zabiegi fizjoterapeutyczne

Pacjent umawia się we własnym zakresie, w przychodni, która ma podpisaną umowę z NFZ.

 

Przewidywany czas oczekiwania na wizytę można sprawdzić korzystając z Informatora Narodowego Funduszu Zdrowia. Strona ułatwia wyszukanie pierwszego wolnego terminu do lekarza lub przychodni.

NFZ-sprawdz-kolejki.png
bottom of page