top of page

Profilaktyka / Cytologia

NFZ logo.jpg

Badania analityczne

Nazwa Programu: Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Finansowanie: 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Do Kogo Jest Skierowany Program:

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

 

  • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;

  • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

 

Przebieg Programu:

 

Badania pobierane są w poradni ginekologiczno-położniczej przez lekarza specjalistę, a także przez położną Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Więcej informacji o programie: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne/

bottom of page