Dla Pacjenta / Jak zostać Pacjentem?

Składanie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w POZ

Składanie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w POZ

Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ spośród świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji, wskazującej na wybór konkretnego lekarza, odrębnie na konkretną pielęgniarkę i położną. Nie obowiązuje rejonizacja.

Świadczeniobiorcy przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza oraz jednej pielęgniarki i jednej położnej POZ. Nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń.

Świadczeniobiorca ma prawo wyboru oraz zmiany lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. 

 

W przypadku, gdy świadczeniobiorca po raz trzeci i kolejny, w danym roku kalendarzowym dokonuje wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ, wnosi na rachunek Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia opłatę w wysokości 80 zł na numer konta:

W celu złożenia deklaracji wyboru w naszej Przychodni należy pobrać poniższe dokumenty, wypełnić oraz dostarczyć do Przychodni:

DEKLARACJA LEKARZA POZ

DEKLARACJA PIELĘGNIARKI POZ

DEKLARACJA POŁOŻNEJ POZ

Lub za pomocą Profilu Zaufanego poprzez platformę pacjent.gov.pl

Zapraszamy do obejrzenia filmiku instruktażowego jak złożyć deklarację przez internet:

​​

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
80-844 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148. Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk,
Rachunek bankowy: 81 1130 1121 0006 5481 7520 0004

Dane kontaktowe:

Przychodnia Lekarska Witomino Sp. z o.o.

ul. Konwaliowa 2

81-651 Gdynia

www.przychodniawitomino.pl

Tel.: 58 624 18 23

Mapa strony:

Kontakt