top of page

Profilaktyka / HPV

Gdynia Moje Miasto.jpg

Badania analityczne

Nazwa Programu: Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 2021 – 2023

Finansowanie: 

 

Gdyńskie Centrum Zdrowia

 

Do Kogo Jest Skierowany Program:

 

Program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV skierowany jest do dziewczynek 13 i 14-letnich zamieszkałych lub zameldowanych na terenie Gdyni i finansowany jest ze środków Gminy Miasta Gdyni.

Kwalifikacja do programu odbywa się z uwzględnieniem roku kalendarzowego, w którym dziewczynki ukończą 13 lub 14 lat.

 

Przypominamy, że zaszczepione mogą zostać tylko dziewczynki, które zostaną zarejestrowane do programu.

 

Przebieg Programu:

 

Szczepienia są wykonywane szczepionką skierowaną przeciwko czterem typom wirusa HPV, tj. typ 6, 11, 16 i 18.

Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego dziewczynkom w wieku 13 lat zostaną podane dwie dawki szczepionki w schemacie 0-6 miesięcy, a dziewczynkom w wieku 14 lat zostaną podane trzy dawki  szczepionki w schemacie 0-2-6 miesięcy.

Podanie szczepionki każdorazowo jest poprzedzone kwalifikującym badaniem lekarskim i każdorazowo wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego.

W czasie ostatniej wizyty w przychodni rodzice/opiekunowie otrzymają do wypełnienia krótką ankietę dotyczącą wiedzy o profilaktyce zakażeń wirusem HPV oraz ankietę satysfakcji z udziału w programie, które posłużą do celów statystycznych i do ulepszenia przyszłych działań.

 

Więcej informacji o programie: https://zdrowie.gdynia.pl/

bottom of page