top of page

Dla Pacjenta / Skargi i Wnioski

Zasady składania skarg i wniosków

Każda nietypowa sytuacja, mogąca mieć miejsce w placówce, powinna być źródłem informacji zwrotnej, pozwalającym na ciągłe usprawnianie oraz dostosowywanie się do potrzeb Pacjentów.

 

Wszelkie skargi oraz wnioski można składać pisemnie w rejestracji Przychodni Witomino.

Prezes Zarządu lub Prokurent (w przypadku nieobecności Prezesa) przyjmuje w każdą środę między 12.30 a 14.00

Konieczne jest uprzednie umówienie się w rejestracji:

  • osobiście - w okienku rejestracji;

  • telefonicznie - pod numerem:

Rejestracja ogólna

+48 58 624 18 23

bottom of page