top of page

Dla Pacjenta / Transport Sanitarny

Zasady zamawiania transportu

Pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

  • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej (np. gdy lekarz stwierdzi zły stan zdrowia pacjenta i potrzebny jest transport do szpitala)

  • wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia

       (np. transport pacjenta na wizytę pierwszorazową u specjalisty)

sanitariusze

Organizacja transportu sanitarnego

W zależności od rodzaju świadczenia, pierwszorazowe czy też kolejne, zasady są następujące:​

  • na świadczenie pierwszorazowe do poradni specjalistycznej, bez względu na kierującego do świadczeń poradni, podmiotem właściwym do zlecenia i zapewnienia wykonania usługi transportu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, jest podmiot u którego świadczeniobiorca dokonał wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

  • w przypadku odbywania kolejnych wizyt w danej poradni specjalistycznej i utrzymujących się wskazań do korzystania przez Pacjenta świadczeń transportu sanitarnego, podmiotem właściwym  do zapewnienia usługi transportu jest poradnia specjalistyczna.

W Przypadku chęci skorzystania z transportu przychodni POZ, pacjent zobowiązany jest pokryć koszt transportu

wg cennika obowiązującego w NORD Ambulanse.

bottom of page