top of page

Badania / Spirometria

Badania analityczne

Badanie spirometryczne

Spirometria (badanie spirometryczne) to najbardziej powszechna forma wstępnej diagnostyki płuc. Używając tzw. spirometru, Pacjent wykonuje serię wdechów i wydechów. Na podstawie objętości powietrza oraz szybkości oddechów, urządzenie określa sposób funkcjonowania płuc. Dane zgromadzone podczas badania spirometrycznego pozwalają na diagnozowanie m.in. takich chorób płuc, jak:

 

  • astma

  • zwłóknienie płuc

  • mukowiscydoza

  • POChP

spirometria.jpg

Spirometria odbywa się w Gabinecie nr 102 (I piętro).

Badania są wykonywane w ramach refundacji NFZ (na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Przychodni Witomino).

Przygotowanie do badania spirometrycznego

  • W dniu poprzedzającym badanie: 

 

Zaleca się zaniechanie palenia papierosów na 24 godziny przed badaniem.

 

*W przypadku problemów, absolutnym minimum jest, aby nie palić 2-3 godzin przed badaniem.

  • Na 2-3 godziny przed badaniem:

 

Należy unikać dużych posiłków, napojów gazowanych, kawy, herbaty.

 

Zalecamy wygodne ubranie, nieograniczające możliwości swobodnego oddychania.

bottom of page